Biológia

Žiaci 5. A sa na hodine biológie rozhýbali pri realizácii aktivity zameranej na environmentálnu výchovu s názvom Sme les. Pozorovali a zaznamenávali rozdiely medzi prirodzeným a monokultúrnym lesom. V oboch typoch lesa sledovali žiaci nielen vlastnosti stromov, ale aj vplyv vetra na ich stabilitu. Každý žiak sa vžil do niektorej z úloh a stvárňoval strom, víchricu alebo sa stal zapisovateľom zistení do pripravených hárkov.