Bublinofest

Akcie Bublinofest a piknik v tráve dopadli na jednotku. Deti sa veľmi tešili a nevedeli sa dočkať, kedy sa začnú. Počasie nám prialo, slniečko svietilo, všetko sme pripravili….. začíname! Vytvorili sme trebišovský rekord! 148 detí začalo úderom 14.00 hodiny vyfukovať bublinky. Bolo veselé sledovať, ako sa deti snažia vyfúknuť naraz čo najviac bubliniek. Potom sme si spoločne zatancovali hit sezóny Jerusalema. Toto všetko nám veľmi chýbalo: hudba, tanec, zábava, šantenie. Deti si trochu posedeli na dekách, pohostili sa a opäť sa vrhli zabávať sa. Využili všetok čas, až kým neprišli rodičia a nemuseli ísť domov. Už teda vieme, že tieto akcie si určite opäť zopakujeme.