Čo prezrádzajú obaly?

Rozvoj čitateľskej gramotnosti sa dá prepojiť aj s výtvarnou výchovou.

Štvrtáci si to vyskúšali a z rôznych obalov potravín identifikovali informácie, ktoré triedili do skupín podľa dôležitosti pre spotrebiteľa. Zároveň z obalov vytvorili postavičky, zvieratká a reklamné plagáty. Popri získavaní nových skúseností a zručností sa zároveň zabavili. Vytvorili si nielen príjemnú atmosféru ale aj krásnu nástenku.