Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Žiaci tretích a štvrtých ročníkov našej školy už pravidelne, raz do roka, navštevujú divadlo z Martina, ktoré hráva predstavenie v slovenskom aj v anglickom jazyku. Tak to bolo aj tento rok, keď videli predstavenie Lazy goat / Lenivá koza/. Predstavenie bolo veselé, zábavné, ale aj poučné. Precvičili si slovnú zásobu, pobavili sa na smiešnych dialógoch a rozveselili sa s pesničkami.