Dopraváčik

Naša škola Trebiška sa v rámci preventívnych aktivít zapojila do súťaže s názvom „Dopraváčik“ – 1. stupeň  a „Bezpečnosť na ceste“ – 2. stupeň základných škôl, vyhlásenej Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach.

Súťaž prebiehala v termíne od 14. 10. 2020 do 22. 10. 2020. Na 1. stupni žiaci dostali k dispozícii brožúrku „Dopraváčik“, v ktorej sa okrem prospešných informácií a rád nachádzali 3 úlohy na vypracovanie.  Na 2. stupni žiaci dostali k dispozícii test s 10. otázkami. Žiaci vypracované testy a úlohy vložili do urny označenej logom a názvom súťaže, ktorú mala škola k dispozícii na viditeľnom mieste. Po vyhodnotení odpovedí boli odmenení 3 žiaci z 1. stupňa a 3 žiaci z 2. stupňa zaujímavými cenami a osvedčeniami.

Výhercovia:  

Oliver Krinický 4. A
Jakub Smarža 7. B
Martina Šimunská 3. B
Karin Klohnová 8. B
Samuel Tocik 2. B
Martin Sirotňák 9. A