Exkurzia do Nižnej Myšle

16. októbra podnikli šiestaci krátky výlet do minulosti svojho regiónu. Navštívili archeologickú lokalitu v Nižnej Myšli, na ktorej boli odhalené mnohé svedectvá o živote ľudí bronzovej doby. Nájdené artefakty si pozreli v Myšľanskom obecnom múzeu. Žiaci sa oboznámili so spôsobom života záhadných ľudí otomanskej kultúry, ktorí žili na danom území približne 1400 rokov pred Kristom.