Exkurzia do SOŠ v Šaci

Žiaci IX.A a IX.B navštívili v rámci DOD 2019 Strednú odbornú školu v Šaci. Prezreli si celú budovu školy, učebne, telocvičňu a plaváreň, ktorá je k dispozícii študentom zdarma a kedykoľvek v popoludňajších hodinách. Počas prestávky mali malé pohostenie a posilnení sa vrhli do dielní, kde si vyskúšali spájkovanie, pílenie, brúsenie a domov si odniesli svoje vlastnoručne vyrobené výtvory.