Exkurzia v KOSITE, II. B

Na exkurzii v Kosite boli žiaci zoznámení s ježkom Separkom, ako maskotom pre separáciu v Kosite. Prešli sa po celom areáli a postupne si prezreli jednotlivé kategórie separácie odpadu. Videli, kde končí ich papier, ktorý nosia do zberu v škole, ako aj spaľovňu, v ktorej končí netriedený odpad. Zaujala ich linka, kde ručne zamestnanci triedia plastový odpad podľa farieb. Dozvedeli sa aj o triedení skla a hlavne o tom, čo do kontajnerov na sklo nepatrí. Chlapcov najviac zaujali veľké stroje, ktoré odpad prevážali a nakladali. Na základe získaných skúseností môžeme v environmentálnej výchove a výchove k ochrane našej planéty pokračovať aj v aktivitách v škole.