Exkurzia v KOSITe

Po niekoľkoročnej prestávke sa žiaci našej školy opäť zúčastnili exkurzie vo firme KOSIT, ktorej heslo znie: „Za čistejší Východ“.

Dňa 7. decembra žiaci V. C nastúpili do pristaveného autobusu a ten ich odviezol na miesto likvidácie odpadu-do centra KOSITu. Cieľom programu centra je formou prezentácie a hier vzbudiť u mladých ľudí priaznivý vzťah k ochrane životného prostredia.

Pozrite si fotografie  z prehliadky areálu a z pobytu vo vnútri.