Florbalový turnaj

Dňa 17.12.2019 a 19.12.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo vo florbale. Turnaj prebiehal za skvelej atmosféry, o čom svedčí aj vysoký počet zapojených tried do tejto akcie.
Žiaci a žiačky boli rozdelení do dvoch kategórií – mladší žiaci/žiačky – 5. a 6. ročník a starší žiaci/žiačky – 7., 8. a 9. ročník. Hralo sa systémom ,,každý s každým“ a po odohraní všetkých zápasov vzišiel víťaz turnaja a celoškolského kola v každej kategórii.
Poradie v kategórii
Mladšie žiačky: 1. miesto – 6.C, 2. miesto – 5.C, 3. miesto – 6.B, 4.miesto– 5.A, 5.miesto – 6.A.
Staršie žiačky: 1.miesto – 9.A, 2. miesto – 8.A, 3. miesto – 7.B, 4. miesto – 8.B, 5. miesto – 7.A.
Starší žiaci: 1. miesto – 8.A, 2. miesto – 9.A, 3. miesto – 8.B, 4. miesto – 7.B, 5. miesto – 7.A.
Mladší žiaci: 1.miesto – 6.C, 2. miesto – 5.A, 3. miesto – 6.A, 4. miesto 5.C, 5. miesto – 5.B a 6.B.
Ďakujeme žiakom za prejavenú účasť na turnaji, ktorý sa niesol v duchu pravidiel fair play. Dúfame, že sa v takomto vysokom počte stretneme i na budúcom ročníku školského florbalového turnaja.