Fyzika hrou

Žiaci 6. a 9. ročníka aplikovali získané vedomosti z hodín fyziky na vlastných experimentoch.