Hurá prázdniny – výtvarná súťaž

Žiaci výtvarného krúžku Ema Karková, Andrea Bombová, Monika Malá, Milo Kropuch sa zúčastnili výstavy Hurá prázdniny, ktorá bola spojená s besedou o včelách. Za svoje práce boli odmenení plátnami na maľovanie a farbami.