Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú.  Umeleckým prednesom žiaci vytvárajú vlastnú interpretáciu textu a vyjadrujú svoje pocity a názory. Na najprestížnejšej celoslovenskej súťaži okresného kola nás reprezentovali žiaci: Štefan HancinHentz (IV.C), Tereza Petríková (IV.B), Matej Gavaľa (V.C),  Miriam Drozdová (VI.B), Zuzana Benčová (VIII.C),  Nina Kundráthová (IX.B). 68. ročník okresného kola bol pre našu školu  úspešný.
Obsadili sme tieto miesta:

Poézia

I. kategória: 3. miesto – Štefan HancinHentz

II. kategória: 3. miesto – Matej Gavaľa

III. kategória: Čestné uznanie – Zuzana Benčová

Próza

I. kategória: 2. miesto – Tereza Petríková

III. kategória:  2. miesto – Nina Kundráthová