Jarné kolo v plávaní o majstra školy

Aj v tomto novom roku sa dňa 12. 04. 2019 už tradične v našom školskom bazéne uskutočnili jarné školské plavecké preteky žiakov.
Súťaž sa skladá z troch kôl: zimné, jarné a letné kolo, kde po odplávaní všetkých kôl sa spočítajú výsledky a určí sa tým celkové poradie o majstra školy.
Preteky sa konali pod vedením Mgr. Kataríny Veľkej a Mgr. Štefana Ivanča za aktívnej pomoci Mgr. Šamudovskej. Preteky otvoril pán riaditeľ Mgr. Peter Fábry, ktorý v mene školy privítal všetkých plavcov.
Preteky sme hneď vyhodnotili a medaily rozdali najlepším žiakom. Medzi plavcami sa objavili veľké talenty.
Preteky pripravili a realizovali: Mgr. Katarína Veľká, Mgr. Štefan Ivančo.

M-ZŠ Trebišovská v plávaní Zima 2018_výsledky