Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku

Dňa 11. decembra žiaci štvrtého ročníka v rámci náboženskej výchovy navštívili Kláštor bosých karmelitánov v Lorinčíku. Program začínal krátkym zoznámením sa a diskusiou, počas ktorej žiaci mali možnosť bližšie spoznať karmelitánsku rehoľu a bežný život v kláštore. Duchovná obnova pokračovala modlitbou svätého ruženca a vyvrcholením celého programu bola sv. omša, ktorú žiaci sprevádzali svojím spevom a čítaním. Ďakujeme bratom karmelitánom za čas, ktorý nám venovali a tešíme sa na ďalšie stretnutie.