Kráľ čitateľ – druháci

V rámci celého druhého ročníka prebehla súťaž v čítaní. Dôležitá bola nielen rýchlosť a plynulosť čítania, ale aj výrazovosť a porozumenie textu. Z troch tried do školského kola postúpili šiesti najlepší čitatelia, dvaja z každej triedy. Ceny za umiestnenie im odovzdala pani zástupkyňa pre primárne vzdelávanie. Tešíme sa, že máme takých šikovných čitateľov.