Medovníky v V.C

Na technickej výchove za asistencie pani triednej učiteľky piekli žiaci V.C perníky. Všetko sa vynikajúco podarilo, rozvoniavalo a hlavne chutilo.