Múzeum obetí komunizmu

V novembri a v decembri naši deviataci  navštívili košické Múzeum obetí komunizmu. Pre všetkých to bola skúsenosť s menej príjemnou časťou slovenských dejín. Mali príležitosť uvedomiť si, že históriu tvoria reálne osudy konkrétnych ľudí a je povinnosťou nás súčasníkov zabezpečiť, aby sa takto nešťastné udalosti neopakovali.