Návšteva Domu Panny Márie v Ždani

Dňa 13. 11. 2023 žiaci 2. a 3. ročníka navštívili Dom Panny Márie v Ždani. Celá táto duchovná obnova sa niesla v znamení príbehu fatimských pastierikov, ktorým sa zjavila Panna Mária. Tento príbeh priblížil posolstvo Panny Márie, ktoré zanechala tomuto svetu.

Začali sme zaujímavou prednáškou, následne sme prešli do kaplnky a modlili sa radostný ruženec za deti celého sveta.  Neskôr boli žiaci rozdelení do skupiniek a prestriedali sa pri rôznych aktivitách. Deti si vyrábali výrobky a kreslili krásne práce na danú tému.