Návšteva Domu Panny Márie v Ždani

Dňa 2.2.2023 žiaci 3. ročníka navštívili Dom Panny Márie v Ždani. Celá táto duchovná obnova sa niesla v znamení príbehu fatimských pastierikov, ktorým sa zjavila Panna Mária. Tento príbeh priblížil posolstvo Panny Márie, ktoré zanechala tomuto svetu.