Obvodné kolo Technickej olympiády

Dňa 29.11.2018 žiaci 8.B triedy Samuel Tomeček a Martin Kocsis reprezentovali našu školu na obvodnom kole Technickej olympiády. Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť pozostávala z testu, ktorý písal každý sám a z praktickej časti – výroba výrobku absolvovali v dvojici. Umiestnili sa na krásnom III. mieste. Gratulujeme!!!