Olympiáda v anglickom jazyku

V tomto školskom roku 2020/2021 sa prvýkrát uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku v dištančnej
forme. Žiaci si zasúťažili online, prostredníctvom edupage stránky, kde im boli pridelené dve úlohy.
Tie mali vypracovať v určenom časovom limite. Prvá úloha sa skladala zo štyroch častí : slovná
zásoba, gramatika, čítanie s porozumením a práca s obrázkom. V druhej úlohe sa žiaci započúvali,
resp. zapozerali do videa o slávnej pláži Maya Bay v Thajsku a vypracovali k tomuto videu aj príslušné
zadanie.

Následne boli výsledky týchto úloh vyhodnotené a tu sú víťazi oboch kategórií.
Kategória 1A : 1. miesto : Ela Benderová, VII.C
2. miesto : Mia Špišáková, VII.B
3. miesto: Lukáš Callo, VII.A
Kategória 1B : 1. miesto : Monika Malá, IX.B
2. miesto : Lujza Kozmová, VIII.A
3. miesto : Sofia Kniežová, IX.B
Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 Diplomy za kategóriu A

Diplomy za kategóriu B