Online vzdelávanie – materiály

Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Je na riaditeľovi školy, aby určil formu zadania domácich úloh.​ Konkrétne zadania, domáce úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa.

Usmernenie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania

Námety do školského klubu detí a voľný čas

Pomocné online materiály pre učiteľov, deti a rodičov (priebežne sa budú odkazy dopĺňať):

Na obrazovky RTVS pribudne od stredy 18. marca nová interaktívna relácia pre malých školákov. V nej sa zábavnou formou počas 45 minút dozvedia množstvo nových poznatkov. Zároveň sa môžu zapájať do úloh, ktoré im zadajú učitelia a prostredníctvom televíznej obrazovky sa budú môcť podeliť o svoje riešenia. „Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy“ bude Dvojka vysielať každý pracovný deň od 9:15 do 10:00 do 27. marca. Na reláciu nadviaže dopoludňajší detský blok.
Školský klub pre malých školákov

EduPage: https://zst10.edupage.org/

Portál Ministerstva školstva SR Učímenadiaľku.sk: https://www.ucimenadialku.sk/

Knižnica EduPage: https://kniznica.edupage.org/kniznica/

Aplikácia na podporu pohybu Hýb sa doma: https://www.hybsadoma.sk/

Taktik: https://www.taktik.sk/

Portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“:
https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne

Portál Bezkriedy.sk: https://www.bezkriedy.sk/

Planéta vedomostí: http://planetavedomosti.iedu.sk/

Didakta (Silcom): http://www.didakta.sk/ Login: (minedu@didakta.sk, Heslo: MINEDU)

Autokreativne kartičky: https://www.abcguru.sk/

Externé testovanie – Testovanie 9:
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2018-2019

IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (sprístupnené bez obmedzení): http://itakademia.sk/

Lepšia Geografia: https://lepsiageografia.sk/

Matematika 1. – 9. ročník: https://www.matika.in/sk/

Slovenský jazyk 1. – 9. ročník. https://www.gramar.in/sk/

Geografia (možno aj 1. stupeň je tam aj Slovensko, treba pozrieť) https://www.geograf.in/sk/

Finančná gramotnosť: https://www.zlatka.in/sk/

Kritické myslenie 1. a 2. stupeň: https://www.trainbra.in/sk/

Matematika 2. stupeň: http://www.priklady.com/sk/

Program ALF, 1. – 9. ročník (pristupove heslo: UCIMESADOMA): alfbook.sk

Kozmix – vzdelávací portál (heslo: skolazdomu): kozmix.sk

Informatika. 3. – 4. ročník: aaskola.sk

Všetko možné (stačí si len vybrať):
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu/

Matematika, Fyzika, Informatika, Geografia 2.stupeň: http://testokazi.hol.es/

Anglický jazyk, 1. – 9. ročník: https://www.twinkl.co.uk/

Slovenský jazyk, Anglický jazyk, 1. stupeň: https://www.vcielka.online/

Geografia: https://lepsiageografia.sk/

Slovenský jazyk a literatúra, 1. – 9. ročník:
http://slovenskyjazyk.com/#
https://www.viemeposlovensky.sk/
htpps://slovencina.eu

Bilógia: https://www.e-ucebnice.sk/

Rexik.sk: https://rexik.zoznam.sk/

RTVS – Archív Extra: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra

RTVS relácia od 18.03.2020: Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy (pripravuje sa)

Fenomény sveta (2. stupeň): https://www.fenomenysveta.sk/vstup

Projekt básnika Daniela Heviera: https://www.youtube.com/channel/UCRwz8SHgPP5pr9NOR9XdKQA

Divadlo Zábavka: https://www.youtube.com/channel/UCkj52M5VuNr2j68rrf1lwjQ/featured

 

Nezaručujeme trvalú funkčnosť týchto odkazov.