Otec Abrahám poležiačky

Na hudobnú výchovu sa žiaci tešia, dievčatá trochu viac ako chlapci, pretože radšej spievajú. Na hodine sme si zaspievali pieseň Otec Abrahám. Keďže sa pri tejto piesni decká poriadne unavia, pri zrýchľujúcom sa tempe ukazovania a spievania ukončili hodinu spevom poležiačky. To bolo radosti a smiechu, keď spievali a ukazovali činnosti ležiac na chrbte ! Myslím, že túto hodinu si poriadne užili aj chlapci.