Pobyt vonku v ŠKD

„Ešte nám vždy slnko svieti,
tak chodíme von,
schovám sa a….Kuk!
Nájdi, ma kde som?!“