Policajná akadémia

Žiaci V. ročníka ukončili preventívny program s názvom policajná akadémia, prebratím osvedčení od npor. Ing. E. Glovčíkovej z OR PZ. Projekt trval 5 × 45 minút na témy:

  1. Zoznámte sa s našou políciou
  2. Bezpečne na internete
  3. Každí je iní!
  4. Na ceste nie si sám!
  5. Stop násiliu

Projekt poskytuje deťom rady, ako sa nestať obeťou trestného činu a kam sa obrátiť v prípade potreby pomoci. Žiaci dostali pracovný zošit, v ktorom prostredníctvom príbehov a úloh poskytujú deťom informácie k jednotlivým témam. Z priloženej fotodokumentácie je zrejmé ako sa žiaci tešili z úspešného ukončenia projektu

Zodpovedná koordinátorka Ing. Denisa Kassayová