Pozdravy pre seniorov

Už 4. rok sa s deťmi z 1. stupňa zapájame do charitatívnej akcie „Vianočná pošta“. Deti v tomto roku vytvorili 160 vianočných pozdravov pre starkých z domovov. Veríme, že takto získavajú chuť a ochotu pomáhať tým, ktorí to potrebujú a tiež nadobudnú skvelý  pocit z dobrých skutkov.