Prekvapenie pre pani učiteľku

„Učiteľstvo nie je len povolanie. Je to poslanie.“

Keby si učiteľ mohol vybrať, vybral by si do triedy tých najlepších, najinteligentnejších, najslušnejších, najtvorivejších… Ale takto to nefunguje. Jeho veľkosť sa prejaví, keď si uvedomí, že sú to mladí ľudia, ktorí sa momentálne (v určitej fáze svojho života), nevedia ešte ináč prejaviť, vyjadriť, či niečo sa poľahky naučiť. Vníma ich takých, akí sú a snaží sa im dať maximum. Odmenou sú mu spokojné tváričky, usmiate očká, radosť v duši a tiež milé prekvapenia, ktoré vzniknú spontánne, hoc aj cez veľkú prestávku.