Premiant školy

V tomto školskom roku sa konalo ocenenie najlepších žiakov mestom Košice v Kulturparku. Premiantom našej školy sa stal Oliver Demeš, žiak 9. A triedy. Oliver dosahoval výborné výsledky od 1. ročníka po 9. ročník s priemerom 1,0. Aktívne sa zúčastňoval na olympiádach (geografická olympiáda – 3. miesto), pytagoriádach a rôznych športových súťažiach (strelecké súťaže – 1. miesto na okresnom kole, atletické súťaže). Na hodinách bol aktívny, vynikal logickým myslením a schopnosťou riešiť komplikované úlohy, napr. v prírodovedných predmetoch.

Osobná charakteristika:

Oliver vyniká nielen svojím výborným prospechom, ale aj charakterovými vlastnosťami. Zodpovedne pristupuje k učeniu, a tým pozitívne motivuje aj spolužiakov, aby dosahovali aj oni dobré výsledky.  Pedagógom je vždy nápomocný a ochotne poskytne akúkoľvek pomoc. Pre jeho úsmev na tvári a optimistické naladenie je obľúbený v kolektíve, ale aj medzi učiteľmi. Oliver je všestranne nadaný, či už ide o šport, tanec alebo vedomosti