Projekt – Vzájomná premena pohybovej a polohovej energie

Polohová energia sa pri niektorých dejoch premieňa na pohybovú energiu a naopak.

Za ideálnych podmienok sa celková mechanická energia telesa nemení.

Na hodinách fyziky sa o tejto téme učili žiaci 8. ročníka. Podarilo sa im vytvoriť zaujímavé a veľmi pekné projekty, na základe ktorých sa deje premeny energie dajú jednoducho vysvetliť.