Projektové vyučovanie v 3.B na tému „Svätý Mikuláš“

Počas týždňa od 6. decembra do 10. decembra 2021 sme v triede 3. B realizovali projektové vyučovanie na tému: Svätý Mikuláš.
Keďže sa žiaci ešte nikdy nestretli s projektovým vyučovaním, rozhodli sme sa, že to vyskúšame. Je dôležité, aby sa žiaci naučili spolupracovať.
V pondelok sme si vysvetlili, čo projektové vyučovanie znamená. Potom sa žiaci rozdelili do štyroch skupín. Po prvýkrát si svojich spolupracovníkov vyberali sami. Upravili sme si pracovné prostredie – triedu – lavice sme si pospájali, aby mala každá zo skupín svoje osobitné pracovné prostredie. Následne si žiaci losovali tému práce.
Žiaci v 1. skupine mali za úlohu – napísať list Mikulášovi.
Úlohou 2. skupiny bolo – namaľovať výkres so zimnou krajinou, pričom ústrednou postavou mal byť Mikuláš.
Tretia pracovná skupina žiakov mala – vyhľadať informácie z histórie o sv. Mikulášovi a o jeho pôvode.
Žiaci štvrtej skupiny mali za úlohu – vytvoriť koláž na tému Mikuláš.
V utorok žiaci začali pracovať. Začiatky neboli najľahšie. Nie každej skupine sa darilo. Ale dni pokračovali a pri veľkej snahe sme sa nakoniec úspešne dopracovali až do konca.
V piatok každá skupina pekne pred celou triedou prezentovala svoju prácu a porozprávala nám svoje zážitky a pocity z takého vyučovania.
Myslím, že keď si popozeráte fotografie z každého dňa, uvidíte, že aj keď žiaci takto pracovali po prvýkrát, zvládli to na jednotku.
Chválim všetkých žiakov za snahu a úspešné ukončenie projektového vyučovania na zaujímavú tému „Svätý Mikuláš“.