Šaliansky Maťko

Dňa 9. januára 2019 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Do súťaže sa zapojili žiaci 3. a 4. ročníka.
Výsledky sú nasledovné:

V 1. kategórii (žiaci 2. a 3. ročníka)
1. miesto : Dušan Mičko (3. C) (postup do okresného kola)
2. miesto: Bibiana Štrkolcová (3. B)
3. miesto: Ela Petrová (3. A)

V 2. kategórii (žiaci 4. a 5. ročníka)
1. miesto : Iveta Kosálová (4. C) (postup do okresného kola)
2. miesto: Andrea Miklošová (4. A)
3. miesto: neudelené

Výhercom blahoželáme a postupujúcim do okresného kola budeme držať palce!