Školské atletické hry

Dňa 18.06.2021 (piatok) sa na našej škole konali školské atletické hry pre žiakov druhého stupňa. Po rannej registrácií prihlásených žiakov nasledovalo otvorenie hier p. riaditeľom P. Fábrym.

Disciplíny boli rozdelené do kategórií:

– mladšie žiačky (5. a 6. ročník)

– staršie žiačky (7., 8. a 9. ročník)

– mladší žiaci (5. a 6. ročník)

– starší žiaci (7., 8. a 9. ročník)

Žiaci podali počas horúceho dopoludnia výborné výkony. Vládla medzi nimi radosť a súťaživosť. Vyhlásením výsledkov sme ukončili naše školské atletické hry, v ktorých by sme chceli pokračovať každoročne.

ŠKOLSKÉ ATLETICKÉ HRY Výsledková listina