Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 5.decembra 2019 ( vo štvrtok) sa na prvých dvoch vyučovacích hodinách konalo školské kolo Geografickej olympiády pre žiakov 5. – 9. ročníka
V školskom kole súťažiaci vypracovali na prvej hodine za 45 minút test písomnej časti,
zložený z monotematickej a teoretickej časti bez atlasu (50 b ) a z poznatkov o miestnej krajine (10 b ) v celkovej hodnote 60 bodov. V druhej časti riešili súťažiaci praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom a na orientáciu v hodnote 40 bodov.
V prípade celkovej rovnosti bodov o umiestnení rozhodli lepšie výsledky v teoretickej a monotematickej časti.
Úspešným riešiteľom olympiády sa v jednotlivých kategóriách stal ten žiak, ktorý dosiahol v školskom kole minimálne 55 bodov.
Do obvodného kola 6. februára 2020 postúpia z každej kategórie prví traja súťažiaci. Ďalší v poradí sú náhradníci.