Školské kolo v malom futbale

Dňa 25. 5. a 26. 5. sa na našej škole konalo školské kolo v malom futbale.

25.05. si zmerali sily medzi triedami žiaci 5. a 6. ročníka. Víťazom sa stali žiaci 5. C. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo žiakov zo 6. B a na treťom mieste sa umiestnili žiaci z 6. C.

26.05. si zmerali sily medzi triedami žiaci 7. až 9. ročníka. Víťazom sa stali žiaci 8. A. Na druhom mieste sa umiestnila trieda 9. A a na treťom mieste skončili žiaci z 8. C.

Víťazom blahoželáme a tešíme sa na budúcoročné školské kolo v malom futbale.