Slávik Slovenska

Čom by še moja mac, Išlo dzjefčatko, Ej padá dážď……..a ďalšie slovenské ľudové piesne zazneli v podaní našich žiakov 25. apríla na školskom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska. Na súťaži si zaspievalo dokopy takmer 40 žiakov 1. – 8. ročníka. Porota mala ťažkú úlohu rozhodnúť o tých najlepších. Výhercom blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme. Zároveň im želáme, aby ich neúspech neodradil.
Tu sú výsledky:
I. kategória:
1. miesto – Matilda Semanová 2. B
2. miesto – Martin Halás 3. C , Victoria Brejčáková 3. C
3. miesto – Jonáš Horňáček 2. B, Katka Benčová 2. C , Liana Mihaliková 3. A
II. kategória:
1. miesto – Matej Gavaľa 6. C
2. miesto – Lea Bobková 4. A
3. miesto – Natália Krajňáková 5. A, Bianka Goncová 5. A
III. kategória :
1. miesto – Vivien Vnadová 7. B
2. miesto – Alžbeta Králová 7. C
3. miesto – Soňa Staneková 8. A
Čestné uznanie dostali žiaci Amália Bobková 1. B a Tomáš Vašak 4. A.
Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do okresného kola.