Slovenská republika

Samostatná Slovenská republika vznikla 1.1.1993. Tento týždeň sme všetky vzdelávacie aktivity prispôsobili tejto téme. Hovorili sme o vzniku Slovenska, deti kreslili štátny znak a vlajku, ktoré vytvárali pomocou štvorčekov z farebného papiera a jednako sme využili aj plastové vrchnáčiky. Oboznámili sme sa s naším hlavným mestom, menom našej prezidentky, čo je naším národným jedlom a kto je naším národným hrdinom. Ukázali sme si mapu Slovenska na IT tabuli. Deti si vyfarbovali Bratislavský hrad, ale aj skrytú mapu Slovenska pomocou čísel a farieb. Pozreli sme si videá a pesničky o krásnych miestach našej krajiny a zaspievali sme si aj slovenskú hymnu. Bola to zaujímavá téma a určite sa k nej ešte vrátime.