Sme späť v škole

Dnešný Medzinárodný deň detí na Slovensku oslavujeme netradične – otváraním školských brán, ktoré pandémia koronavírusu prinútila v marci zatvoriť. Za prísnych hygienických opatrení sa môžu opäť stretnúť žiaci 1. – 5. ročníka so svojimi učiteľmi a vychovávateľkami. Ranné meranie teploty, dezinfekcia rúk,  dvojmetrové rozstupy ani nosenie rúšok nezabránilo všetkým v radosti, že sa znovu uvidia a zasadnú do školských lavíc.