Staroveký Rím – prezentácie

Žiaci 6. ročníka obohatili hodiny dejepisu svojimi prácami. Pripravili rôzne zaujímavé prezentácie či projekty. V rámci tematického celku – Staroveký Rím si mohli vybrať tieto témy: Spartakovo povstanie, Limes Romanus, Rímske légie. Žiaci svoje práce prezentovali pred spolužiakmi, o čom svedčia aj nasledujúce fotografie a videá.