Strašiaci v ŠKD

Prichádzajú potichu, no v plnej kráse.
Tak ako každý rok v rovnakom čase.
Strašiaci prichádzajú, no už je isté,
všetky vtáky odplašia isto iste!