Supervízia v šikanovaní

Rovesníci v oblasti šikanovania zo VI. C triedy dňa 22.10.2020 absolvovali supervíziu v šikanovaní pod vedením PaedDr. L. Olajošovej z CPPPaP . Počas 3 vyučovacích hodín sa vzdelali v oblasti šikanovania a kyberšikanovania pomocou zaujímavých aktivít. Dňa 23.10.2020 sa dôverníci z VIII.A zúčastnili supervízie v oblasti látkových a nelátkových závislostí pod vedením PaedDr. L. Olajošovej z CPPPaP v rozsahu 3 vyučovacích hodín. Pomocou zaujímavých a poučných aktivít si zopakovali získané vedomosti a zdokonalili sa v danej problematike.