Svetový deň vody

22. marec je už 30 rokov Svetovým dňom vody. Tohtoročná téma má názov Urýchlená zmena. Upriamuje pozornosť na vyriešenie krízy nedostatku vody a osvetu v oblasti hygieny. Kampaň povzbudzuje ľudí k šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou. Tejto téme sa venovali pani učiteľky v triedach a aj pani vychovávateľky v ŠKD. S deťmi sme diskutovali o dôležitosti vody, ako je prepojená so všetkými oblasťami života. Na znak podpory tohto dôležitého dňa sme sa obliekli do modrého a s nadšením zapózovali.