Trbiškoland 2023

Vo štvrtok 16. marca popoludní navštívili naše prvácke a druhácke triedy deti z materských škôl plné očakávania a zvedavých otázok. V sprievode rodičov sa prišli pozrieť, ako to na našej škole vyzerá a čo všetko pekné ich od septembra u nás čaká. Hneď vo vestibule ich privítali postavičky z Tlapkovej patroly spolu so sloníkom, sprevádzali deti počas celého popoludnia. Pani učiteľky a pani vychovávateľky si pre deti pripravili rôzne aktivity: hravú angličtinu, aktívnu matematiku, pohybové zručnosti, maľovanie Mony Lisy, obrázkov, skladanie stavebníc, tvorivé dielničky a prehliadku bazéna. Po nazbieraní pečiatok za každú aktivitu odmenili deti krásnymi výrobkami, ktoré pre ne vyrobili pani vychovávateľky z ŠKD. Deti aj rodičia napokon odchádzali domov plní príjemných zážitkov.