Triedne laboratórium

Má postupnosť v našom živote miesto? Aký nápoj ti vznikne, ak zmiešaš sirup s vodou alebo vodu so sirupom? Bude ten istý a rovnako chutný? A čo obúvanie, najskôr si dáš ponožku a potom papuču.  Či najskôr papuča  a tak ponožka?  Tieto záhady sme skúmali na hodinách  matematiky v triednom laboratóriu v 4. B