Tvorivá matematika

Naši deviataci na hodinách matematiky nielen počítajú a pripravujú sa na Testovanie 9, ale aj tvoria. K téme Súmernosť v rovine vytvorili krásne projekty – obrazy svojich mien v osovej alebo stredovej súmernosti. Podarilo sa im to? Posúďte!