Úspešní matematici Trebišky

Čoraz viac žiakov našej školy zisťuje, že matematika je krásna veda a oplatí sa jej venovať. Máme žiakov, ktorí sú úspešní v matematických súťažiach a skvele reprezentujú našu Trebišku.

V okresnom kole matematickej Pytagoriády boli úspešní riešitelia títo žiaci:

Kategória P3 – Adam Navalenko, Tomáš Michal Heard, Dáša Gombošová

Kategória P4 – Eduard Dropko, Patrik Bazelides

Kategória P5 – Lukáš Gerencsér, Alexandra Szilágyiová

Kategória P7 – Marek Petruška, Natália Šugárová

V súťaži Matematická olympiáda boli úspešní riešitelia domáceho kola títo žiaci:

Kategória Z5 – Jozef Műller, Lujza Zimanová, Anna Mačatová, Tobias Guzy

Kategória Z7 – Natália Oroszová, Natália Šugárová

Kategória Z8 – Miriam Mittelmann

Dievčatá Natália Oroszová, Natália Šugárová, Miriam Mittelmann sa stali úspešnými riešiteľkami aj okresného kola Matematickej olympiády.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších matematických úspechov.