Vianoce v ŠKD

Ani tento rok Ježiško nezabudol na deti zo školského klubu. Deťom priniesol nové hračky a materiál potrebný pre prácu v školskom klube. Ježiško ďakujeme :-).