Vianočná pošta pre seniorov

Rozhodli sme sa pomáhať, aby sa na Vianoce nikto necítil sám. A tak si deti prvého až štvrtého ročníka „vyhrnuli rukávy“ a vyrobili 183 krásnych vianočných pozdravov, do ktorých vpísali vianočné vinše pre starkých z domovov pre seniorov. Aby aj v týchto, pre nich ťažkých časoch, vedeli, že nie sú sami. A naše deti pocítili, že pomáhať je ľahké a hreje pri ️srdiečku.