Vianočné vystúpenie 2.C

Milé prekvapenie…
Býva zvykom, že deti v predvianočnom čase pripravia pre rodičov program.
V 2.C to však tento rok bolo práve naopak. Program nacvičili rodičia, pripravili aj pohostenie, dokonca sa podujali program aj moderovať a pani vychovávateľka s pani učiteľkou boli hostia. Dúfame, že na budúci školský rok bude takýchto iniciatívnych rodičov a tried viac. Už sa tešíme. Milí rodičia, všetci vám posielame veľké poďakovanie.