Vybíjaná 4.ročník

Dňa 29.4.2019 sa uskutočnilo školské kolo vo vybíjanej 4.ročníka. Hráčske tímy preukázali vysokú bojovnosť a nasadenie
Umiestnenie je nasledovné:
1.miesto 4.A
2.miesto 4.B
3.miesto 4.C

Tímy boli odmenené medailami a diplomom. Cieľom tejto súťaže bolo vzbudiť u žiakov záujem o šport.